Hiển thị Sản phẩm
Resydrol AY 6705w/44WA (New*)

Resydrol AY 6705w/44WA (New*)

Resydrol AY 6705w/44WA Là nhựa alkyd được modify bởi nhựa...
Vicacryl VSC 6295w/45WA

Vicacryl VSC 6295w/45WA

Vicacryl 6295w/45WA là self-crosslinking copolymerisate gồm acrylic esters và một...
Vicacryl VSC 6273w/44WA

Vicacryl VSC 6273w/44WA

Vicacryl VSC 6273w/44WA Là nhựa Acrylic 1k. Độ ổn định...
Beckopox VEP 2382w/ 55WA

Beckopox VEP 2382w/ 55WA

Beckopox VEP 2382w/55WA là loại nhựa Epoxy. Khả năng kháng...
Beckopox EH 659w/50WA

Beckopox EH 659w/50WA

Beckopox EH 659w50WA là loại polyamidoamine. Khả năng kháng ăn...
Additol VXW 6208

Additol VXW 6208

Additol VXW 6208 là phụ gia phân tán Polymeric non-ionic. ...
Additol VXW 6208/60 (New*)

Additol VXW 6208/60 (New*)

Additol VXW 6208-60 là phụ gia phân tán hệ đa...
Additol VXW 4973

Additol VXW 4973

Additol VXL 4973 là chất phá bọt hệ dầu khoáng. ...
Additol VXW 6500

Additol VXW 6500

Additol VXW 6500 là chất phá bọt degassing polymer, hydrocarbons,...
Additol XL 123N

Additol XL 123N

Additol XL 123N là phụ gia láng mặt silicone modified...
Additol VXL 4930

Additol VXL 4930

Additol VXL 4930 là phụ gia láng mặt silicone Polyether-...
Additol VXW 4940N

Additol VXW 4940N

Additol VXW 4940N là hệ làm khô đã được mix...
Hiển thị Sản phẩm
2.40148 sec| 2790.508 kb