Hiển thị Sản phẩm
Dispelair CF 335

Dispelair CF 335

Dispelair CF 335 là hóa chất sử dụng cho các...
Dispelair CF 900

Dispelair CF 900

Dispelair CF 900 là hóa chất sử dụng cho keo...
Dispelair CF 904

Dispelair CF 904

Dispelair CF 904 là hóa chất sử dụng cho các...
Texicryl 13-313

Texicryl 13-313

Texicryl 13-313 là một nhựa carboxylated acrylic copolyme dạng nhũ tương. ...
Texicryl 13-317

Texicryl 13-317

Texicryl 13-317 là một co-polymer Carboxylated acrylic dạng nhũ tương.
ADDITOL® P 950

ADDITOL® P 950

ADDITOL® P 950 là một masterbatch hoạt động tribo để...
ADDITOL® P 964

ADDITOL® P 964

ADDITOL® P 964 là master batch xúc tác được thiết...
MODAFLOW POWDER 6000

MODAFLOW POWDER 6000

Chất chợ chảy mới được phát triển để kiểm soát...
Duroxyn VEF 2406w/45WA

Duroxyn VEF 2406w/45WA

Duroxyn VEF 2406W/45WA là cationic epoxy-resin-ester. Là loại nhựa ứng dụng ở...
Daotan TW 5661/37WA

Daotan TW 5661/37WA

Daotan TW 566/137WA là loại nhựa aliphatic polyurethane-acrylic hybrid. Khô...
Resydrol AY 586w/45WA

Resydrol AY 586w/45WA

Resydrol AY 586w/45WA là nhựa long oil alkyd  được modified...
Hiển thị Sản phẩm
2.41441 sec| 2789.664 kb