Hiển thị Sản phẩm
Additol XL 480

Additol XL 480

Additol XL 480 là loại co-polymer acrylic modified, trọng lượng...
Additol VXL 4930

Additol VXL 4930

Additol VXL 4930 là một dạng Silicon đã được modify...
Siltech C-32

Siltech C-32

Siltech® C-32 là sản phẩm lỏng silicone có nhóm chức...
Cycat 296-9

Cycat 296-9

Xúc tác Cycat 296-9 là một dạng xúc tác được...
Cycat 4040

Cycat 4040

Xúc tác Cycat 4040 là xúc tác Axit Sulfonic dạng...
Cycat 4045

Cycat 4045

Xúc tác Cycat 4040 xúc tiến quá trình khâu mạch...
Siltech C-1700

Siltech C-1700

Siltech® C-1700 là sản phẩm chứa 100% hợp chất chống...
Siltech C-20

Siltech C-20

Siltech® C-20 là chất hoạt động bề mặt copolymer silicone...
Chartwell B-515.71W

Chartwell B-515.71W

Chartwell B515-71W là hóa chất dùng cho keo dính hệ...
Dispelair CF 328

Dispelair CF 328

Dispelair CF 328 là hóa chất sử dụng rộng rãi...
Chất phá bọt/chống tạo bọt ngành sơn và mực in

Chất phá bọt/chống tạo bọt...

Phụ gia chất phá bọt/Chống tạo bọt ngành sơn là hóa chất...
Dispelair CF 245

Dispelair CF 245

Dispelair CF 245 là hóa chất sử dụng cho keo...
Hiển thị Sản phẩm
2.50554 sec| 2789.813 kb