Màu chống ăn mòn
Hiển thị Sản phẩm

Zinc Phosphate PZ20

Nhà sản xuất : SNCZ - Pháp
Bao gói : 25 Kg/bao
Mô tả sản phẩm :
Màu chống ăn mòn cho sơn công nghiệp, sơn tàu biển.

Zinc Tetraoxy Chromate TC 20

Nhà sản xuất : SNCZ - Pháp
Bao gói : 25 Kg/bao
Mô tả sản phẩm :
Màu chống ăn mòn cho sơn công nghiệp, sơn tàu biển.

Strontium Chromate L 203E

Nhà sản xuất : SNCZ - Pháp
Bao gói : 25 Kg/bao
Mô tả sản phẩm :
Màu chống ăn mòn cho sơn công nghiệp, sơn tàu biển.
Hiển thị Sản phẩm
2.46258 sec| 2760.328 kb