Tư vấn trợ giúp

Xin hỏi về enzyme dùng trong sản xuất đường từ mía

Người gửi: Trinh | 17:11 , 04/04/2020

Nội dung:

Xin hỏi về enzyme dùng trong sản xuất đường từ mía Xin Quý Công ty cho biết loại enzyme nào được sử dụng trong sản xuất đường từ mía, mục đích tăng khả năng thu hồi đường, giảm dịch nhớt và tiêu hao nhiên liệu?Hay sao ?

Đặt câu hỏi

3.09704 sec| 2386.5 kb