Hiển thị Sản phẩm
Epotec YD 012

Epotec YD 012

Epotec YD 012  là một dạng nguyên bản chuẩn của...
CRYLCOAT® 9240-0

CRYLCOAT® 9240-0

CRYLCOAT® 9240-0 là nhựa polyester có chức năng hydroxyl thích...
SYNTHACRYL 700

SYNTHACRYL 700

SYNTHACRYL® 700 là nhựa polyacrylic nhóm chức glycidyl được thiết...
Chlorinated Polypropylene (CPP)

Chlorinated Polypropylene (CPP)

CPP là một dẫn xuất polypropylene chứa đựng nhóm Clo...
Dianal BR-116

Dianal BR-116

Dianal BR-116 là hàm lượng chất rắn 100% nhựa acrylic...
Hiển thị Sản phẩm
3.11397 sec| 2769.516 kb